Så här går det till

Alla priser är inklusive moms.

Du gör din beställning via mejl, dinslakt@mariabjorkman.se. Önskar du en fördjupad forskning behöver du specificera vad du vill att jag ska leta fram.

Jag svarar med en offert, när du bekräftat att du antar den är ett avtal ingånget och beställningen går inte att ångra. Jag beräknar en ungefärlig tidpunkt när jag kan påbörja arbetet som jag samtidigt meddelar. Efter slutförd forskning får du allt material digitalt, också via mejl, tillsammans med faktura. Du betalar alltså ingenting i förväg.

För att kunna starta behöver jag följande uppgifter på huvudpersonen (probanden): namn, födelsedatum och födelseförsamling/födelseort. Forskningen omfattar endast Sverige, och probanden bör vara född under 1900-talet. Jag använder primärkällor så långt möjligt för kvalitetens skull, men kan inte ta ansvar för uppgifternas riktighet. Jag kan heller inte garantera att varje generation blir helt komplett med samtliga personer, det händer att personer saknas i kyrkböcker eller att hela arkiv saknas av olika skäl. I sådana fall sker en reduktion av priset med 50 kr per saknad person. (Undantag: vid köp av presentkort görs inga återbetalningar i de fall personer saknas).

Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodatum utgår en dröjsmålsränta på 8% plus aktuell referensränta. Vid påminnelse utgår en påminnelseavgift.


Jag samarbetar med Hitta pappa – DNA-detektiven som kan hjälpa dig hitta okända släktingar med hjälp av DNA. Läs mer: www.hittapappa.se